νυμφάς


νυμφάς
Άγιος της Ανατ. Ορθόδοξης Εκκλησίας, που συνεορτάζεται με τον Εύβουλο. Αν και οι δύο χαρακτηρίζονται από την παράδοση ως απόστολοι, καμιά γραπτή μαρτυρία δεν το επιβεβαιώνει. Ο Ν. ήταν πάντως φίλος του απόστολου Παύλου και κατοικούσε στη Λαοδίκεια. Ο Εύβουλος ήταν ακόλουθός του.
* * *
νυμφάς, -άδος, ἡ (Α)
ως επίθ. αυτή που ανήκει ή αναφέρεται στις Νύμφες («πυλῶν καλουμένων νυμφάδων», Παυσ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. < Νύμφαι + επίθημα -άς, -άδος (πρβλ. Θαμν-άς)].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Νυμφάς — fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Νύμφας — Νύμφᾱς , Νύμφης masc acc pl (doric) Νύμφᾱς , Νύμφης masc nom sg (epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • νύμφας — νύμφᾱς , νύμφη young wife fem acc pl νύμφᾱς , νύμφη young wife fem gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Νυμφάδα — Νυμφάς fem acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Νυμφάδων — Νυμφάς fem gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • EPHYDRIADES — inter Nymphas, aquarum praesides, apud Poetas, memorantur Alexandro Aetolo, apud Parthenium in eroticis c. 14. de Antaeo. Αὐτὸς δ᾿ ἐς Νύμφας ὤχετ᾿ Ε᾿φυδριάδας. Ipse iter ad Nymphas ivit Ephydriadas. Vide Voss. de Idolol. l. 2. c. 78 …   Hofmann J. Lexicon universale

  • HAMADRYADLS — nhymphae. Virg. Ecl. 10. v. 62. Iam neque Hamadryades rursus; nec carmina nobis Ipsa placent. Ubi Serv. Nymphae, inquit, sunt, quae cum arboribus nascuntur et intereunt; ἀπὸ τȏυ ἅμα, καὶ τῆς δρυὸς, qualis fuit illa, quam Erisichthon occidit. Ovid …   Hofmann J. Lexicon universale

  • HIMERA — I. HIMERA Siciliae Graeca urbs, Stesichori poetae patria, ad Thermas urb. et Himeram fluv. quem veteres per summum errorem putavêrunt eundem esse, et ex eodem fonte oriri cum altero Himera, nunc Salso, qui in Mer. fluit inter Gelam, et Agrigentum …   Hofmann J. Lexicon universale

  • NUPTIAE — a nubendo, quod nova Nupta seu Sponsa flammeô obnupta seu obvelata ad Sponsum olim deducebatur, Alias Matrimonium, Coniugium etc. erat viri et mulieris coniunctio legitima, vitae societatem continens, Ioh. Rosin. Antiqq. Rom. l. 9. c. 3. Quod… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • PUPAE seu PUPPAE — PUPAE, seu PUPPAE Ioanni de Ianua dicuntur statunculae, quas virgines solent facere in modum filiarum et vestibus obvolvere: quas, postquam ad annos nubiles veniebant, et publitibus abrenuntiabant, quasi sub potestate Veneris futurae, Veneri… …   Hofmann J. Lexicon universale


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.